Hotel Dekat Sekolah Gajah Perangai

Sekolah Gajah ini terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, lokasinya di kaki Bukit Serelo dengan luas sekitar 20 HA. Gajah-gajah tersebut didatangkan dari lampung way kambas untuk dilatih supaya jinak cara ini dilakukan supaya gajah-gajah di Indonesia terjaga dari kepunahan oleh campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan gajah gajah ini dididik untuk mengikuti perlombaan-perlombaan atau fistifal taman wisata yang diadakan 2 tahun sekali, sehingga mengharuskan pawang-pawangnya untuk melatih gajah-gajah tersebut dengan sebaik mungkin agar menghasilkan atraksi pertunjukan yang memukau dan dapat menggambarkan hubungan sosial yang baik antara manusia dan hewan sebagai mahluk ciptaan Tuhan dibumi ini. Gajah-gajah ini selain itu juga dapat membantu pekerjaan manusia seperti mengangkut barang-barang dan kayu. Tempat ini merupakan salah satu penangkaran gajah di Indonesia, dan salah satu objek wisata alam fauna yang dapat menghasilkan pendapatan daerah dikabupaten Lahat.


Address

Indonesia, Sumatera Selatan, Lahat, Merapi Barat, Perangai