Hotel Dekat Kompeks Makam Engku Puteri Raja Hamidah

Tidak terlalu jauh dari Masjid Raya Sultan Riau, terdapat kompleks makam yang memiliki struktur atap bersusun dengan ornamen yang indah. Dikompleks makam ini terdapat beberapa makam pembesar kerajaan Riau, salah satu diantaranya adalah makam Enku Puteri. Engku Puteri yang memiliki nama lahir Raja Hamidah merupakan anak dari Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau ke IV.

Sejarahnya, perkawinan dengan Sultan Mahmud mengantar Engku Puteri Raja Hamidah menjadi tokoh yang sangat penting dalam kerajaan Riau-Johor pada awal abad ke-19. Karena di dalam tangannya diamanahkan alat-alat kebesaran kerajaan (insignia atau rgelia). Tanpa alat-alat kebesaran itu penobatan seorang sultan menjadi tidak sah menurut adat setempat.

Konon, pulau Penyengat adalah mas kawin dari Sultan Mahmud kepada Engku Puteri. Berdasarkan catatan sejarah, Engku Puteri wafat pada tahun 1844. Selain makam Engku Puteri juga terdapat makam Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX, dan makam Raja Ali Haji Sastrawan dari kerajaan Riau Lingga, karyanya yang terkenal adalah Gurindam Dua Belas.


Address

Indonesia , 29114, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Penyengat