Hotel Dekat Umbul Sungsang Boyolali

Umbul Sungsang adalah tempat untuk ritual Kungkum (berendam dalam air sambil menunggu hasil Sanggaran di makam R. Ng. Yosodipuro). Terdapat beberapa umbul dan satu sungai di Kompleks Umbul Sungsang diantaranya adalah umbul plempeng, umbul sungsang dan sungai sungsang. Teletak di kawasan Kompleks Wisata Pengging.


Address

Boyolali, Banyudono, Banyudono